Distribütör

Distribütör olmak için aşağıdaki sözleşmeyi doldurarak bize ulaştırmanız gerekmektedir.

DİSTRİBÜTÖR SÖZLEŞMESİ

DİSTRİBÜTÖR SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır) .. / .. / ….. tarihinde, şirket merkezi Yenimahalle Mahallesi 3126.Sokak No:19/A Atakum/Samsun/Türkiye adresinde bulunan Hanımağa Medikal Ürünüleri Ticaret Limited Şirketi (bu sözleşmede bundan böyle Tedarikçi olarak anılacaktır) ile ticari merkezi ….. adresinde bulunan ….. (bu sözleşmede bundan böyle distribütör olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

Madde l- Konu

İşbu sözleşmenin konusu Tedarikçi ile distribütör arasında 2020 yılında uygulanacak çalışma prensiplerinin; prim, vade, kredi limitleri, tahsilat sistemleri, teminat, cari hesap mutabakatı, çalışma bölgesi, aylık hedefleri, sipariş, sevkiyat, iade, fiyat değişimi, vb. esasları belirlemektir.

Madde 2- Distribütörün Bölgesi

 1. Distribütör, Tedarikçiye ait olan Tek Kullanımlık Tulum – Tek Kullanımlık Önlük – Batın Kompresi – Ceset Torbası – Yıkanabilir Önlük ürünlerini …… Ülkesi …..İlinde satmaya yetkilidir.
 2. Distribütör belirlenmiş çalışma bölgesi dışına tedarikçinin ürünlerinin satışını yaparsa, tedarikçi sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

Madde 3- Distribütörün Yükümlülükleri

 1. Distribütör, bu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi sırasında mevcut yasal mevzuat hüküm ve gereklerine uygun davranarak, hizmetleri için gerekli olan her türlü izin, onay ve ruhsatı alacaktır. Alınmadığı takdirde her türlü cezai sorumluluk Distribütöre aittir.
 2. Distribütör, tedarikçinin fiyat listelerinde yer alan ürünleri ile gelecekte piyasaya sunacağı yeni ürünlerini stoklarında bulundurmak zorundadır ve aylık hedeflerine göre minimum 7 günlük stok taşımak zorundadır.
 3. Distribütör, fiyat listesindeki ürünlerin, bölgesindeki perakende noktalarda ve gerekli toptancılardaki mevcudiyetinden sorumludur.
 4. Distribütör, tedarikçinin ürünlerine takip, Ulusal dağıtımı olmayan, markalaşmamış fiyatı (net ve brüt) daha ucuz ürünleri almayacak ve satmayacaktır.
 5. Distribütör, tedarikçi tarafından uygulanan tüm kampanyalara hedefleri oranında katılacak, fiyat ve promosyon kurallarına uyacaktır, tanıtım ve satış arttırıcı reklam faaliyetlerini satış noktalarında bulunduracaktır.
 6. Distribütör, tedarikçinin piyasaya sunacağı yeni ürünleri, tedarikçi tarafından distribütör paylarına göre belirlenecek adetlerde almak ve dağıtımını yapmakla yükümlüdür.
 7. Distribütör, tedarikçinin yazılı onayı olmadan tali bayilikler kuramaz.
 8. Distribütör, her 30 günde bir stok ve istendiğinde dağıtım bilgilerini tedarikçiye vermekle yükümlüdür.
 9. Distribütör, tedarikçinin belirlediği tarihlerde yapılacak olan eğitimlere, satış ekibinin yüksek oranda katılmasını sağlayacaktır.
 10. Distribütör, belirlenmiş olan aylık ve yıllık ürün bazında ciro hedeflerini realize etmekle yükümlüdür. Aylık ortalama ciro hedefi, net 300.000,00 USD’dir. Üç aylık periyotlarda hedefini tutamayan Distribütörün sözleşmesini tedarikçi olarak taraflı feshetme hakkına sahiptir.
 11. Distribütör, tedarikçinin ürünlerini tedarikçinin belirlediği şartlarda depolamakla yükümlüdür. Tedarikçinin belirlediği adetlerde sadece tedarikçiye ait ürünü satan Satış Temsilcisi çalıştırmak zorundadır.
 12. Distribütör, bölgesindeki satış ve dağıtan için araç ve eleman temin etmekle yükümlüdür.
 13. Distribütör, deposunda bulunan ….. ürünlerinin miyadlarının takibinden sorumludur.

Madde 4- İskonto

1.Tedarikçi dilediği takdirde distribütöre iskonto uygulayabilir. Uygulanacak iskonto oranları siparişten önce mal bazında belirlenir.

2.Onaylanmış iskonto oranları satış işlemi gerçekleşmemişse tedarikçi tarafından 7 gün içinde iptal edilebilir.

Madde 5- Aylık Tahsilat Primi

 1. Sistem

Tahsilat primi aylık değerlendirilir. Ay sonu distribütör hesap kapatırken o ayın net cirosunun %5’ini tedarikçiye olan tüm borçlar ödendikten sonra 7 gün içinde fatura düzenleyerek talep eder.

 1. Esaslar
 2. Distribütör, aylık tahsilat primine hak kazanılabilmesi için, çalışılan ay bitimini takip eden 5 iş günü içerisinde fatura vadesine uygun olarak, cari hesabını kapatmak zorundadır.
 3. Tahsilat primi; fatura altı ıskonto ve iade faturaları düşülerek (net cirodan) hesaplanır.

Madde 6- Vadeler ve Ödemeler

 1. Tüm ürün gruplarında vade yoktur. Ödemeler asgari %30 peşin kalan ödeme ise mal tesliminden önce yapılacaktır.
 2. Kalan ödeme veya kur farkı var ise ayın 1-15 tarihli faturalar ayın 15’inde, 15-30 tarihli faturalar takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde “O” (Sıfır) bakiye ile kapatılacaktır. (5.2.1 bkz.).
 3. Peşin siparişlerde fatura tutarları, siparişi teslim tarikinden itibaren en geç mal tesliminden önce bakiye bırakmadan kapatılacaktır.
 4. Distribütör, satın aldığı ürünlerin bedelini öngörülen vadelerde ödeyecek, ödemelerdeki gecikmeler o dönemde uygulanan ticari faiz oranı nispetinde değerlendirilip tedarikçi tarafından Distribütöre fatura edilecektir.
 5. Tedarikçi alacağı ödemelerde müşteri çeki ya da şahsi çek ayrımı yapmak veya bunları kabul edip etmeme hakkına sahiptir.
 6. Distribütör, karşılıksız çıkan müşteri çeklerinin bilgisi kendisine ulaştıktan sonraki 3 iş günü içinde tedarikçiye nakden ya da banka havalesi ile öder. 3 iş gününü aşan ödemelerde, günün ticari faiz oranının iki katı oranında, “finansmana katılım payı” öder.
 7. Distribütörün kendi çeklerinin mükerrer olarak, karşılıksız çıkması halinde, tedarikçi tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir ve çekin ilgili olduğu faturalarda fatura altı ıskonto iptal edilir.

Madde 7- Sipariş

 1. Distribütör, siparişlerini tedarikçiye düzenlemiş olduğu sipariş formunda kaşe ve imzalı olarak gönderecektir.
 2. Siparişin tedarikçi yetkililerince alınmış olması ya da distribütörün yazılı bildirmesi siparişin kabulü anlamına gelmez.
 3. Teminatına ve ödemelerdeki istikrarına doğru orantılı olarak belirlenen kredi limitlerini geçen distribütörlerin sevkiyatı durdurulur.
 4. Distribütör, siparişe uygun olan sevkiyatı geri çevirirse bundan kaynaklanan nakliye ve sair masrafları üstlenecektir.

Madde 8- İade

 1. Üretim ve sevk hatası olmayan; koli bazındaki ürünler kesinlikle iade alınmayacaktır.
 2. Üretimi hatalı olan ürünler Samsun veya İstanbul laboratuarlarınca da tespit edilen – ürünler haricindeki iadeler, 1 aylık dönemlerde iade edilebilecektir. Distribütör, iade formuna yazılan ürünleri, form tedarikçi tarafından onaylandıktan sonra iade edebilecektir.
 3. Distribütörün uygunsuz depolama ve sevkinden kaynaklanan hasarlı ürünler kesinlikle iade alınmayacaktır.
 4. Sipariş hatası neticesinde sevk olan ürünleri, distribütör 4 iş günü içerisinde yazılı ve hatayı belgeleyen evrakları ile birlikte tedarikçiye bildirecektir. Sevk tarihinden 4 iş günü geçen ve hatalı sevk olduğu bildirilmeyen siparişler kesinlikle iade alınmayacaktır.
 5. Tedarikçi, kendi kayıtlarında saklayacağı, ilgili Distribütör için belirlenen satış iade oranını aşan durumlarda iade almamakta serbesttir.
 6. Tedarikçi, noktalardan iade alınan (koli bazında olmayan) ürünleri Distribütörden, Tedarikçinin cari listesinin 2 önceki fiyat listesinden alır.
 7. Tedarikçi siparişleri karşılarken son kullanma tarihine altı aydan daha az kalan ürünleri (belirli amaçlar ve karşılıklı anlaşma haricinde) müşterisine göndermez ve geri iade almaz.

Madde 9- Fiyat Değişimi

 1. Tedarikçi ekonominin şartları gereği ve maliyetleri çerçevesinde fiyatlarını değiştirebilir.
 2. Distribütör, Tedarikçinin yeni fiyat listesine göre satış yapmak mecburiyetindedir.
 3. Fiyat değişimindeki siparişin karşılanması stoklarla sınırlıdır; tedarikçi eski fiyatlı bakiye sipariş yazmak konusunda serbesttir.

 

Madde 10- Teminat

Distribütör, tedarikçinin belirlemiş olduğu banka teminat mektubunu vermekle yükümlüdür. Günün koşullarına göre teminat miktarının artırılmasını isteyebilir. Distribütör teminat artırım isteğine uymazsa tedarikçi sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Distribütörün vereceği teminat ile ilgili her türlü masraf fatura karşılığı tedarikçi tarafından karşılanır.

Tedarikçi dilerse distrübütörü teminat kapsamından muaf tutabilir.

Madde 11- Temlik

Distribütör, bu sözleşme ve bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri tedarikçinin yazılı onayı olmaksızın başkalarına devir ve temlik edemez.

Madde 12- Sözleşmenin Bölünebilirliği

Bu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birisi yürürlükteki bir kanun veya nizamname hükmü sebebiyle veya başka bir sebeple geçersiz kılınır ise, söz konusu hüküm sözleşmenin esasını bozan bir hüküm olmadığı sürece, sözleşme bütünü ile geçerliliğini koruyacak ve söz konusu hüküm sözleşmeden çıkarılmış sayılacaktır.

Madde 13- Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu sözleşme, tarafların yazılı mutabakatı olmaksızın, herhangi bir amaçla değiştirilemez veya hüküm ilave edilemez.

Madde 14- Yetkili Mahkeme

Bu sözleşme ile ve bu sözleşmenin öngördüğü işlemlerle ilgili her türlü ihtilafta Samsun/Türkiye Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Madde 15- Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı ek sözleşmelerin geçerlilik süresi her iki tarafça imza tarihinden itibaren 1 yıldır. Süre bitimine 1 ay kala taraflar isterse sözleşmeyi 1 yıl daha uzatabilir.

Madde 16- Sözleşme Maddeleri

Tedarikçi ve Distribütör 16 madde ve 3 sayfadan oluşan bu sözleşmeyi .. / .. / …. tarihinde usulünce yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından imzalayarak akdetmiş bulunmaktadır.

 

 

….. Distribütör

 

 

 

hanimagamedikal.com deneyimini sizlere daha iyi sunabilmek amacıyla websitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerez Politikamızı buradan inceleyebilirsiniz. Kapat